Arkeen Voimaa

”En saa aikaiseksi. En osaa päättää.”
Yksinäisyyttä? Mieli maassa? Kipuja?

Arkeen Voimaa toiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on elämässä haasteita, jotka vaikuttavat heidän arkipärjäämiseensä. Näitä syitä voi olla uupumus, yksinäisyys, työttömyys, mielialan lasku tai oma tai omaisen pitkäaikaissairaus. Ryhmätoiminta auttaa osallistujia tekemään myönteisiä muutoksia arjessaan ja pitämään niitä yllä.

Ryhmä toimii kuin opintopiiri. Se tarjoaa tukea, tietoa ja työkaluja erilaisten oireiden ja arjen haasteiden hallintaan. Ryhmässä harjoitellaan itsehoidon työkalujen käyttöä, kuten päätöksentekotaitoja, oman toiminnan suunnittelua ja ongelmanratkaisua.

 

Itsehoidon työkalujen avulla ryhmäläiset voivat tehdä terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia muutoksia omassa arjessaan. Jokainen ryhmäläinen tekee itse haluamansa muutokset omien voimavarojensa mukan.  Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa viikon välein 2,5 tuntia kerrallaan ja sen ohjaajina (2 kpl) toimivat Arkeen Voimaa -ohjaajakoulutuksen käyneet ohjaajat.

Ryhmätoimintaa toteutetaan tällä hetkellä Jyväskylän,  Kuopion, Salon, Sastamalan, Tampereen, Turun, Vantaan, Kangasalan ja Ylöjärven kaupungeissa sekä Eksotessa ja Mäntsälän kunnassa. Toimintaa hallinnoi Suomen Kuntaliitto.