Arkeen Voimaa

”En saa aikaiseksi. En osaa päättää.”
Yksinäisyyttä? Mieli maassa? Kipuja?

Arkeen Voimaa toiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on elämässä haasteita, jotka vaikuttavat heidän arkipärjäämiseensä. Näitä syitä voi olla oma tai omaisen pitkäaikaissairaus tai työttömyys, yksinäisyys, uupumus tai mielialan lasku. Ryhmätoiminta auttaa osallistujia tekemään myönteisiä muutoksia elämässään ja pitämään niitä yllä.

Ryhmä toimii kuin opintopiiri. Se tarjoaa tukea, tietoa ja työkaluja erilaisten oireiden ja arjen haasteiden hallintaan. Ryhmässä harjoitellaan itsehoidon työkalujen käyttöä, kuten päätöksentekotaitoja, oman toiminnan suunnittelua ja ongelmanratkaisua.

 

Itsehoidon työkalujen avulla ryhmäläiset voivat tehdä terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia muutoksia omassa arjessaan. Jokainen ryhmäläinen tekee itse haluamansa muutokset omien voimavarojensa mukan.  Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa viikon välein 2,5 tuntia kerrallaan ja sen ohjaajana toimii Arkeen Voimaa -ohjaajakoulutuksen käynyt vertaisohjaaja.

Ryhmätoimintaa toteutetaan tällä hetkellä Jyväskylän,  Kuopion, Salon, Sastamalan, Tampereen, Turun, Vantaan, Kangasalan ja Ylöjärven kaupungeissa sekä Eksotessa ja Mäntsälän kunnassa. Toimintaa hallinnoi Suomen Kuntaliitto.