Arkeen Voimaa

Arkeen Voimaa toiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on omasta tai omaisen pitkäaikaissairaudesta tai muusta syystä johtuvia haasteita selviytyä arjessa. Ryhmätoiminta auttaa osallistujia tekemään myönteisiä muutoksia elämässään ja pitämään niitä yllä.

Ryhmä toimii kuin opintopiiri. Se tarjoaa tukea, tietoa ja työkaluja erilaisista sairauksista aiheutuvien oireiden ja arjen haasteiden hallintaan. Ryhmässä harjoitellaan itsehoidon työkalujen käyttöä, kuten päätöksentekotaitoja, oman toiminnan suunnittelua ja ongelmanratkaisua.

 

Itsehoidon työkalujen avulla ryhmäläiset voivat tehdä terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia muutoksia omassa arjessaan.  Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa viikon välein 2,5 tuntia kerrallaan ja sen ohjaajana toimii Arkeen Voimaa -ohjaajakoulutuksen käynyt vapaaehtoinen vertaisohjaaja.

Ryhmätoimintaa toteutetaan tällä hetkellä Jyväskylän,  Kuopion, Salon, Sastamalan, Tampereen, Turun, Vantaan ja Ylöjärven kaupungeissa sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä ja Mäntsälän kunnassa. Toimintaa hallinnoi Suomen Kuntaliitto.