Sinulle, jolla on haasteita arjessa

Arkeen Voimaa toiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on haasteita omassa arjessaan.Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta kohentaa heidän arkipärjäämistään.

kuva: Vicente Serra

Pienin muutoksin kohti mielekkäämpää arkea

Ryhmä on kuin opintopiiri. Se tarjoaa tukea, tietoa ja työkaluja erilaisista sairauksista aiheutuvien oireiden ja arjen haasteiden hallintaan. Ryhmässä keskustellaan itsehoidon työkaluista, mm. päätöksentekotaidoista, oman toiminnan suunnittelusta, ongelman ratkaisusta, terveyttä edistävästä ruokailusta ja  vuorovaikutustaidoista. Tavoitteena on, että jokaisen osallistujan arki olisi mielekästä ja siinä olisi iloa. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa viikon välein 2,5 tuntia kerrallaan ja sen ohjaajina (2 kpl) toimii Arkeen Voimaa -ohjaajakoulutuksen käyneet ohjaajat.

Miten ryhmiin pääsee mukaan?

Arkeen Voimaa –ryhmään pääsee mukaan ilmoittamalla kiinnostuksestaan terveyden- tai sosiaalihuollon ammattilaiselle tai muulle kunnan työntekijälle. Hän välittää toiminnasta kiinnostuneen yhteystiedot aluekoordinaattorille, joka ottaa yhteyttä tulevaan ryhmäläiseen saamiensa tietojen perusteella. Arkeen Voimaa –ryhmästä kiinnostuneet voivat ottaa myös suoraan yhteyttä aluekoordinaattoriin, joka antaa lisätietoja ryhmätoiminnasta ja tulevista ryhmistä. Ryhmiin on mahdollista ilmoittautua myös sähköisesti kunnan oman Arkeen Voimaa sivun kautta. Oman kunnan aluekoordinaattorin tiedot löytyvät Paikkakunnat -välilehdeltä.

Ryhmään tulijan tulee olla 18-vuotta täyttänyt, hänellä tulee olla jokin arjen haaste tai pitkäaikaissairaus tai hän voi olla pitkäaikaissairaan omainen. Ryhmään osallistuvan tulee olla sellaisessa kunnossa, että hän pystyy huolehtimaan omista tarpeistaan ryhmäkokoontumisen aikana. Mikäli ryhmäläisellä on avustaja, voi avustaja tulla mukaan ryhmään, mutta hänen edellytetään osallistuvan ryhmän toimintaan. 

Ryhmäläisestä ohjaajaksi, tarjolla mielekästä tekemistä ryhmän ohjaajana

Arkeen Voimaa –ryhmän käyneillä on mahdollisuus kouluttautua ryhmän ohjaajaksi. Ohjaajilta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa sekä kykyä puhua ja olla ryhmän edessä. Ohjaajilta ei edellytetä terveydenhuollon ammatillista koulutusta tai kokemusta ryhmän ohjaamisesta.

Ryhmänohjaajakoulutus muodostuu kahdesta, kahden päivän mittaisesta koulutusjaksosta. Koulutuksen aikana käydään läpi ohjaajan manuaalia, jonka avulla ryhmään ohjataan. Koulutuksessa käsitellään myös ryhmän ohjaamiseen liittyviä kysymyksiä. Ohjaajakoulutus on osallistujille maksuton. Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä oman kunnan aluekoordinaattoriin.

Ryhmänohjaajat toimivat vapaaehtoisina, joten he eivät saa toiminnasta palkkaa. Arkeen Voimaa ohjaajat ovat oikeutettuja riittävään perehdytykseen, ohjaukseen ja tukeen, josta vastaavat aluekoordinaattorit. Lisäksi aluekoordinaattorit järjestävät Arkeen Voimaa –ohjaajien yhteisiä tapaamisia pari kertaa vuodessa.

Lisätietoja

Riikka Korhonen, koordinaattori
riikka.korhonen (at) kuntaliitto.fi
p.040 186 3028

Soile Paahtama, erityisasiantuntija
Suomen Kuntaliitto
soile.paahtama (at) kuntaliitto.fi
p.050 511 0957