Arkeen Voimaa -toimintamalli

Arkeen voimaa

Kunnat luovat perustan asukkaidensa hyvälle elämälle. Yksi hyvinvointia rakentava ja ylläpitävä ulottuvuus on sosiaalinen kestävyys. Sosiaalisesti kestävien kuntien tavoitteen puolesta kunnat sekä Kuntaliitto aktiivisesti kehittävät erilaisia toimintamalleja, hyviä käytäntöjä sekä ratkaisukeskeisiä toimenpiteitä. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään.

Arkeen Voimaa -toiminta on yksi tärkeä osa sosiaalisesti kestävät kunnat -toimintakokonaisuutta.

kengät

Arkeen Voimaa on näyttöön perustuva itsehoidon ryhmätoimintamalli (Chronic Disease Self-Management Program, CDSMP), joka on kehitetty Stanfordin yliopiston potilasopetuksen tutkimuskeskuksessa 1990-luvun puolivälissä osana laajaa tutkimushanketta. Arkeen Voimaa -toimintamallin tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta kohentaa heidän arkipärjäämistään ja elämänlaatuaan.

Näyttöön perustuva toiminta tarkoittaa, että käytetään vaikuttavaksi tiedettyjä menetelmiä.

Kunta voi vaikuttaa tiedolla johtamisen ja resursoinnin kautta siihen, että vaikuttavia toimintamalleja ja hyviä toimintatapoja otetaan käyttöön

Arkeen Voimaa -toiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on elämässään haasteita, mitkä vaikuttavat heidän arkipärjäämiseensä. Näitä syitä voivat olla uupumus, yksinäisyys, työttömyys, mielialan lasku tai oma tai omaisen pitkäaikaissairaus. Arkeen Voimaa -itsehoidon ryhmätoiminta auttaa osallistujia etsimään ratkaisuja arjen haasteisiin.

Ryhmän käyneillä on itsehoidon työkaluja, joilla

  • hallita omaa terveyttä ja hyvinvointia
  • pysyä aktiivisena arjessa
  • elää täyttä elämää haasteista huolimatta

Tutustu myös:

 

Hae lisää