Arkeen Voimaa -toimintamalli

Arkeen voimaa puu

Arkeen voimaa

Arkeen voimaa -toimintamallin toimintaperiaatteet ovat luottamus omasta selviytymisestä, ratkaisukeskeisten itsehoidon työkalujen harjoitteleminen käytännössä ja vertaisuus.

lateral-image-right
Kaksi ihmistä halaa toisiaan

Mitä?

Arkeen Voimaa on näyttöön perustuva itsehoidon ryhmätoimintamalli (Chronic Disease Self-Management Program, CDSMP). Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta kohentaa heidän arkipärjäämistään ja elämänlaatuaan.

lateral-image-left
Poika ja mies kävelee kivipuron yli.

Missä?

ArVo -toimintaa on maailmanlaajuisesti lähes 30 maassa. Suomessa ryhmiin voi osallistua kahdeksassa kunnassa ja yhdellä yhteistoiminta-alueella. Ryhmät kokoontuvat mm. kunnan terveyskeskuksissa ja muissa helposti saavutettavissa tiloissa.

lateral-image-right
Nainen istuu laiturilla auringossa.

Kenelle?

Niille, jotka kaipaavat käytännön neuvoja arjessa pärjäämiseen. Ryhmään voivat osallistua esimerkiksi yksinäiset, omaishoitajat, työttömät, pitkäaikaissairaat, syrjäytymisvaarassa olevat, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, tukea kaipaavat vanhemmat sekä paljon palveluita käyttävät.

lateral-image-left
Nainen ja mies kävelevät luonnossa

Miten?

Kuuden ryhmätapaamisen aikana harjoitellaan itsehoidon työkaluja käytännössä sekä käsitellään erilaisia arjen haasteita ja niistä selviytymistä. Ryhmää ohjaavat koulutetut ohjaajat, ja toiminta perustuu vertaisuuteen, ratkaisukeskeisten toimintatapojen löytämiseen ja luottamukseen omasta

lateral-image-right
Kivipuron ylitys

Miksi?

ArVo -toiminnalla voidaan tutkitusti parantaa yksilön kokonaisvaltaista hyvinvointia ja arjessa jaksamista sekä vähentää terveyspalvelujen käyttöä.

lateral-image-left
Kukkivia kanervoja

ArVo -toiminnalla saavutettuja tuloksia

ArVo -toiminnalla on saavutettu mm. seuraavia tuloksia: itsearvioitu terveys ja elämänlaatu kohenevat, vastuunotto omasta hyvinvoinnista lisääntyy, oireiden hallinta lisääntyy, kivun ja uupumuksen hallinta itsehoidon keinoin helpottuu. Tutustu tutkimuksiin.

lateral-image-right

Hae lisää