Toimintamalli

Käsi kädessä kulkevat naiset

Taustaa

Arkeen Voimaa -toimintamalli on kehitetty Stanfordin yliopiston potilasopetuksen tutkimuskeskuksessa 1990-luvun puolivälissä, osana laajaa tutkimushanketta. Tällöin havaittiin, että jopa 80% pitkäaikaissairaiden kokemista oireista ovat sairaudesta riippumatta samoja. Yleisimpiä oireita ovat kipu, stressi, ahdistus, hankalat tunteet, mielialan lasku, hengenahdistus, uupumus ja fyysiset rajoitteet. Näillä oireilla on taipumus tehdä arkeen kielteisten vaikutusten kehä, joka vaikuttaa hyvinvointiin.

ArVo-toimintamalli tarjoaa itsehoidon työkaluja tämän oireiden kehän katkaisemiseksi. Toimintamalli on käytössä jokaisella maailman mantereella, lähes 30 eri maassa. Suomessa toimintaa on ollut vuodesta 2012 lähtien.

Seuraavat oireet seuraavat usein toisiaan kehämäisesti: kipu, stressi, hankalat tunteet, mielialan lasku, hengenahdistus, uupumus, univaikeudet ja fyysiset rajoitukset.

Oireet seuraavat usein toisiaan kehämäisesti. Kipu, stressi, hankalat tunteet, mielialan lasku, hengenahdistus, uupumus, univaikeudet ja fyysiset rajoitukset.

Videot Arkeen Voimaa -toimintamallista

Arkeen Voimaa esittelyvideo

Ohjaajat kertovat omista kokemuksistaan

Professori Aaron Leppinin luento Arkeen Voimaa -toimintamallista

Kohderyhmä

Arkeen Voimaa -ryhmät on tarkoitettu henkilöille, joilla on jokin arjen sujuvuuteen vaikuttava haitta. Ryhmään voivat osallistua mm. yksinäiset, työttömät, pitkäaikaissairaat, syrjäytymisvaarassa olevat, tukea kaipaavat vanhemmat sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujat. Ryhmään ovat tervetulleita myös omaishoitajat ja erilaisissa vapaaehtoistehtävissä toimivat.

Ryhmän toiminta

Arkeen Voimaa -ryhmät toimivat elämän haasteita kohdattaessa tukena akuutin vaiheen jälkeen. ArVo-ryhmän ohjaaminen perustuu koulutettujen ohjaajien toimintaan. Ryhmät eivät korvaa muita, esimerkiksi ammattilaisen ohjaamia sairauskohtaisia ryhmiä: päinvastoin ArVo-ryhmä voi innostaa osallistumaan jatkossa myös muiden ryhmien toimintaan.

Asiakkaan palvelupolku

Kuntalainen voi kohdata erilaisia arjen haasteita. Kunnan terveys- ja hyvinvointipalveluista hän voi saada ammatillista tukea ja ohjeita omahoitoon. Palveluohjauksen kautta hänet voidaan tarvittaessa ohjata edelleen Arkeen Voimaa -ryhmään. Ryhmän aikana ja sen jälkeen tukea voi saada läheisiltä, kunnan hyvinvointipalveluista, yksityisiltä palveluntarjoajilta sekä kolmannelta ja neljänneltä sektorilta.

Kuntalainen voi kohdata erilaisia arjen haasteita. Kunnan terveys- ja hyvinvointipalveluista hän voi saada ammatillista tukea ja ohjeita omahoitoon. Palveluohjauksen kautta hänet voidaan tarvittaessa ohjata edelleen Arkeen Voimaa -ryhmään. Ryhmän aikana ja sen jälkeen tukea voi saada läheisiltä, kunnan hyvinvointipalveluista, yksityisiltä palveluntarjoajilta sekä kolmannelta ja neljänneltä sektorilta.

Ryhmätapaamisen rakenne

Ryhmätapaaminen sisältää toimintasuunnitelman läpikäymisen ja palautteen, yhteensä 2-6 käsiteltävää aihetta, kahvituksen ja vapaata keskustelua, uuden toimintasuunnitelman laatimisen sekä kotitehtävät. Ryhmässä käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa terveyttä edistävät elämäntavat, ajatuksen uudelleen suuntaaminen, vuorovaikutustaidot, tunteiden käsittely ja lääkkeiden käyttö.

Ryhmätapaaminen sisältää toimintasuunnitelman läpikäymisen ja palautteen, yhteensä 2-6 käsiteltävää aihetta, kahvituksen ja vapaata keskustelua, uuden toimintasuunnitelman laatimisen sekä kotitehtävät. Ryhmässä käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa terveyttä edistävät elämäntavat, ajatuksen uudelleen suuntaaminen, vuorovaikutustaidot, tunteiden käsittely ja lääkkeiden käyttö.

ArVo-ryhmään osallistumisen myötä sinulla on mahdollisuus

  • Tulla kuulluksi ja nähdyksi
  • Kohentaa terveyttä ja elämänlaatua
  • Lisätä oireiden hallintaa
  • Parantaa arjessa selviytymistä
  • Parantaa yhteistyötaitoja terveydenhuoltohenkilökunnan kanssa
  • Vähentää terveyspalveluiden käyttöä
  • Lisätä arkiliikuntaa ja oppia lisää terveyttä edistävästä ruokailusta

Positiiviset vaikutukset voivat pysyä yllä jopa kaksi vuotta!

Lue lisää täältä: https://www.selfmanagementresource.com/resources/bibliography/cdsmp:

Toiminnan vaikuttavuus on todistettu useissa tutkimuksissa!